برنامه روز یکشنبه 21 ماه فوریه 2021 برابر با 3 اسفند ماه 1399

گفتگو باخانم نسرین رمضانعلی از چهره های سرشناس درجنبش کارگری و سیاسی در مورد حداقل دستمزدهای کارگران و زحمتکشان در سال 1400.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.