برنامه روز یکشنبه 3 ماه ژانویه 2021 برابر با 14 دی ماه 1399

گفتگوبا جناب مسعود مویدی در مورد شرایط حساس کنونی در ایران + گفتگو با جناب جواد صنم راد در رابطه با اثر ویروس کرونا بر اقتصاد جهان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.