برنامه روز يکشنبه 8 ماه سپتامبر 2019 برابر با 17 شهريور ماه 1398

[dropcap][/dropcap]

گفتگو با جناب عيسی بازيار در مورد کتابش« هنوز از اوکاليپتوس يونسکو خون ميچکد.

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد مخمدعلی نجفی و قتل همسرش و چرا انقلاب نميشود.

 

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.