صدور یک سال حبس تعزیری برای “اسحاق روحی” در سنندج

– اسحاق روحی شهروند اهل سنندج توسط دادگاه انقلاب این شهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸، آخرین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات “اسحاق روحی” فعال کارگری، در شعبه‌ی یکم دادگاه انقلاب سنندج برگزار شده و حکم یک سال حبس تعزیری به اتهام “تبلیغ علیه نظام” علیه وی صادر شد.

آقای روحی روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در شهرک “نایسر” سنندج، بدون ارائه‌ی برگه‌ی قضایی از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.

او روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت با حضور در شعبه‌ی دوم بازپرسی، دفاعیات خود را ارائه داد و در نهایت بازپرس پرونده برای آزادی موقت ایشان وثیقه‌ی ۵۰۰ میلیون تومانی درخواست کرد. آن زمان او به دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه از سوی خانواده، پس از صدور قرار، به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

نهایتا روز یکشنبه ۱۲ خرداد ۹۸ با تودیع وثیقه‌ی یکصد میلیون تومانی به صورت موقت تا اتمام مراحل دادرسی از زندان سنندج آزاد شده بود.

گفتنی است که اسحاق روحی پیشتر نیز در رابطه با فعالیتهای کارگری احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

اسحاق روحی