حسین کریمی سبزوار در مقابل وزارت کار بازداشت شد

حسین کریمی سبزوار، راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، امروز در جریان تجمع و تحصن خود در اعتراض به اخراج از کار، در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط نیروهای انتظامی بازداشت و به کلانتری ۱۰۹ تهران منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، امروز یکشنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸، حسین کریمی سبزوار، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت شد.

بر اساس این گزارش حسین کریمی سبزوار در جریان تجمع و تحصن اعتراضی برای بازگشت به کار در مقابل وزارت کار توسط نیروهای انتظامی بازداشت و به کلانتری ۱۰۸ منتقل شده است.

وی به همراه فرحناز شیری در تحصن روز جاری با در دست داشتن شعار نوشته‌هایی، ضمن اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولین، خواهان بازگشت به کار خود شدند.

گفتنی است که ۳ تن از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه طی دو ماه اخیر در اعتراض به اخراج از کار، در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندین بار دست به تجمع و تحصن زده اند.

فرحناز شیری، ناصر محرم زاده و حسین کریمی سبزوار، سه راننده ای هستند که در پی پرونده سازی از ادامه فعالیت در این شرکت اخراج شده‌اند.

فرحناز شیری”، اولین زن راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حدود ۱۰ سال است که از کار اخراج شده است. این راننده زن طی این مدت سه بار از دیوان عدالت اداری رای بازگشت به کار گرفته اما کارفرما هر بار با استفاده از نفوذ و روابط فراقانونی خو از بازگشت وی به کار جلوگیری کرده است.