برنامه روز دوشنبه 2 ماه ژوئيه 2019 برابر با 10 تيرماه 1398

گزارش شهلا دانشفر در انگليس درمورد اکسيون در ژنو در حمايت از حقوق کارگران و زندانيان سياسی و حمايت از آکسيون

Free Them Now

گفتگو با نسرين رمضانعلی فعال سياسی در آلمان در مورد اعتراض به نمايش نقاب و پوشش اسلامی در کلن آلمان

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.