برنامه روز يکشنبه 30 ماه ژوئن2019 برابر با 9 تيرماه 1398

گفتگو با جناب سالار عبادی  ژورناليست در ايران درمورد شرايط فعلی ايران واينکه آيا برخورد نظامی با ايران انجام خواهد گرفت.

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد روند شرايط اقتصادی جهان و اثراتش بر اقتصاد ايران .

برای دنلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.