میرموسی ضیاء گرگری، در نقده بازداشت شد

میرموسی ضیاء گرگری، فعال ترک (آذربایجانی) اهل نقده روز جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. مامورین پس از بازداشت وی با ارائه حکم قضایی منزل و محل کار او را نیز مورد تفتیش قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱ تیرماه ۹۸، میرموسی ضیاء گرگری، فعال ترک (آذربایجانی) اهل نقده توسط نیروهای امینتی بازداشت شد.

گفته می شود بازداشت وی در حین مراجعه به منزل و در خیابان صورت گرفته است و مامورین پس از بازداشت با در دست داشتن حکم قضایی منزل و محل کار وی را نیز مورد تفتیش قرار داده اند.

تا لحظه تنظیم گزارش از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاع دقیقی در دست نیست.

لازم به ذکر است میرموسی ضیاء گرگری، پیشتر نیز در جریان مراسم قلعه بابک در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۷ بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود.