حامد الهوردی پور شهروند اهل نقده بازداشت شد

حامد الهوردی پور، فعال ترک (آذربایجانی) اهل نقده، روز جاری توسط ماموران اجرای احکام دادگستری تبریز بازداشت شده است. گفته می‌شود این بازداشت جهت اجرای حکم ۷ ماه حبس وی است که در شهریور ماه ۹۷ در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تایید شد بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، حامد الهوردی پور فعال ترک (آذربایجانی) بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان منتقل شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “مامورین اجرای احکام امروز یکشنبه به منزل آقای الهوردی پور رفتند و وی را در حضور خانواده خود بازداشت و به زندان منتقل کردند. طبق حکم صادره آقای الهوردی باید دوران محکومیت خود را در زندان اهر سپری کند”.

در مهرماه سال ۹۶ دادگاه انقلاب شهرستان اهر طی دادنامه ای ۴ صفحه‌ای از مجموع بیست و پنج تن از فعالین ترک (آذربایجانی) بازداشت شده سلسله اعتراضات خیابانی به برنامه تلویزیونی “فتیله”، بر اساس اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۴، هفت نفر از آنان را در مجموع به ۵۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرد و مابقی را از اتهامات مطروحه تبرئه کرد.

اتهامات این افراد در دادنامه صادره از سوی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر لاستان آذربایجان شرقی “عضویت در دستجات مخالف نظم به قصد بر هم زدن نظم و امنیت کشور”، اجتماع و تنبانی برای بر هم زدن امنیت داخلی کشور”، “تشکیل و اداره دستجات مخالف نظم به قصد بر هم زدن نظم و امنیت کشور” عنوان شده بود.

محکومیت شش تن از این افراد به نام های به نام های “ابراهیم نوری، فرزند حمدالله، اکبر ابول‌زاده، فرزند حبیب، حامد الهوردی‌پور، فرزند عیسی، مرتضی شکری، فرزند اسماعیل، اسرافیل فتح اله‌زاده، فرزند امامعلی و سلیمان کاظمی، فرزند رضا در شهریور ماه سال ۹۷ در دادگاه تجدید نظر تائید شد و بر اساس این حکم حامد الهوردی پور به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد.