برنامه روز يکشنبه 5 ماه می2019 برابر با 15ارديبهشت ماه 1398

گفتگو با جناب بهنام ابراهيم زاده  فعال کارگری و حقوق کودکان و زندانی سياسی سابق در مورد بيماری فرزندش نيما +جناب انوش آزاد در مورد سواستفاده آخوندها از مذهب برای استثمار مردم ايران ، متقاضی پناهندگی در ترکيه.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.