آزادی سه شهروند بازداشتی همزمان با احضار و صدور حکم برای دو شهروند دیگر در کردستان

طی روزهای گذشته سه شهروند بازداشت شده در شهرستان های سنندج و مریوان با پایان مراحل بازجویی آزاد شدند. از طرفی یک شهروند دیگر توسط اداره اطلاعات مریوان احضار شده است. همچنین یک شهروند دیگر اهل این شهرستان از بابت اتهامات مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام به پنج سال حبس محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، “سلمان افرا” از اهالی روستای نی از توابع شهرستان مریوان توسط دستگاه قضایی به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” بە تحمل پنج سال حبس محکوم شد.

سلمان افرا روز ۲۷ آبان ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در مریوان بازداشت شده و حدود یک ماه بعد با اتمام مراحل بازجویی به صورت موقت با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

از سوی دیگر روز چهارشنبه ۷ فروردین ۹۸، “کامران قادری” ٢۵ ساله فرزند کاوه از اهالی روستای سردوش از توابع دهستان خاوومیرآباد مریوان مرتبط با برگزاری مراسمات استقبال از نوروز باستانی به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شده و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده است.

همان روز دو تن از اهالی روستای تنگیسر از توابع دهستان میانرود در بخش سیروان شهرستان سنندج به نام های “ولی نصیری” ۵۵ ساله و “افشار فتحی” ۲۶ ساله فرزند احمد هر کدام با تودیع وثیقه ۵٠٠ میلیون تومانی آزاد شدند.

افشار فتحی در هفته دوم اسفند ۹۷ با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام و ولی نصیری روز سه شنبه ۲۸ اسفند ۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بودند.

در خبری دیگر از مریوان گزارش شده است که روز سەشنبە ۶ فروردین ۹۸ هم ”کارزان سردوشی“ فرزند محمد در روستای سردوش مریوان بازداشت و پس از بازجویی به صورت موقت آزاد شده است.