جلسه دادگاه تجدید نظر داود رضوی برگزار شد

روز سه شنبه جلسه دادگاه تجدید نظر داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. وی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، جلسه دادگاه تجدیدنظر داود رضوی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش، محمدصالح نیکبخت، وکیل مدافع داود رضوی با رد ادعای دادگاه مبنی بر انتساب اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” از فعالیت‌های سندیکایی داود رضوی دفاع کرده و مشارکت در مراسم روز جهانی کارگر و پیگیری مطالبات کارگری از جمله حق مسکن و حق حداقل دستمزد را امری قانونی دانست. وی در نهایت از دادگاه برای موکلش درخواست تبرئه کرد.

جلسه دادگاه تجدیدنظر داوود رضوی پیشتر در تاریخ ۹ آبان‌ماه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم حضور قاضی به زمانی دیگر موکول شده بود. هرانا در تاریخ ۶ مردادماه در گزارشی از موکول شدن دادگاه تجدید نظر داوود رضوی به آبان ماه خبر داده بود.

لازم به یادآوری است که داود رضوی در تاریخ ۱۴ مردادماه سال جاری به همراه چهار تن دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، مقابل تعاونی شرکت واحد تهران، توسط نیروهای پلیس برای ساعاتی بازداشت شده بودند.

داوود رضوی پیشتر به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس محکوم شده بود. در حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران علیه داوود رضوی، اساس اتهام او «برگزاری تجمعات به بهانه‌های مختلف از جمله روز جهانی کارگر و حداقل دستمزد کارگران» و تهیه و انتشار عکس از این تجمعات که دادگاه آن را «خوراک تبلیغاتی ضد انقلاب» نامیده، عنوان شده بود.

سازمان عفو بین الملل سال گذشته خواهان لغو فوری حکم داوود رضوی و ابراهیم مددی و به رسمیت شناخته شدن حق کارگران برای تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های صنفی مستقل شده بود.