برنامه روز يکشنبه 27 ماه ژانويه 2019 برابر با 7 دی ماه 1397

گفتگو با جناب  دکتر مهدی خزعلی در مورد دستاورد های نظام در چهل سالگی رژيم آخوندی.+ گفتگو با خانم سودابه نامدار زنگنه همسر حميد امينی زندانی سياسی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.