برنامه روز يکشنبه 16 ماه دسامبر 2018 برابر با 25 آذر ماه 1397

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب در مورد کشته شدن زندانی سياسی در اعتصاب غذا وحيد صيادی نصيری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.