صدور حکم شلاق و حبس برای یک متهم در شیراز

متهم پرونده تعرض به پلیس راهور استان فارس در دادگاه بدوی در ۶ عنوان اتهامی محکوم و در مجموع به ۱۶ سال حبس و سه بار و هر بار ۱۱۱ ضربه شلاق و مجازات تکمیلی محرومیت از تصدی وسائط نقلیه سبک و سنگین در سراسر کشور و منع اقامت در شهرستان شیراز محکوم شد. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، بر اساس رأی صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز، اتهامات م – ک متهم ۳۳ ساله این پرونده مبنی بر ارتکاب دو فقره بزه توهین به مأمورین، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تخریب عمدی البسه نظامی، تمرد نسبت به مأمورین حین انجام وظیفه، ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و دو فقره تهدید به استناد مواد متعدد قانون مجازات اسلامی محرز و رأی بر محکومیت وی صادر شد.

محکوم پرونده به لحاظ ارتکاب دو فقره توهین به دو فقره و هر بار به ۱۱۱ ضربه شلاق، به لحاظ انجام تهدید به قتل به سه سال حبس تعزیری، به لحاظ ارتکاب بزه تخریب البسه پلیس به ۴ سال حبس تعزیری و از باب اخلال در نظم عمومی و امنیت به ۱۱۱ ضربه شلاق و ۱.۵ سال حبس تعزیری و همچنین به لحاظ تمرد نسبت به مأمورین حین انجام وظیفه به ۱.۵ سال حبس و از باب ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به ۳ فقره شکستگی دندان های پیشین مأمور انتظامی به ۷.۵ سال حبس تعزیری و پرداخت دیه مقرره محکوم شد.

در رأی صادره همچنین به استناد موادد ۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی متهم به لحاظ تتمیم و تکمیل مجازات نیز به دو سال محرومیت از رانندگی و دو سال منع اقامت در شیراز محکوم شد.

بر اساس رأی صادره درباره سه عنوان اتهامی تخریب خودرو، تخریب تابلو و افتراء به لحاظ کمبود ادله رأی بر برائت متهم صادر شد.

همچنین در رأی صادره عنوان شده است که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی درباره متهم پرونده تنها مجازات اشد یعنی ۷.۵ سال حبس و مجازات تکمیلی قابل اجرا است.

رأی صادره در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز بر اساس قانون ظرف مدت۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان فارس است.

لازم به ذکر است که کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.