ضرب و شتم یک زندانی در زندان ارومیه

روز شنبه یک زندانی محبوس در زندان ارومیه توسط مسئولین زندان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و از ناحیه دست راست دچار شکستگی شده است. با این حال بدون رسیدگی پزشکی در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷، یک زندانی محبوس در زندان ارومیه در پی ضرب و شتم توسط مسئولین زندان دچار شکستگی در ناحیه دست راست شده است.

هویت این زندانی “مرتضی ظهرعلی، محبوس در بند ۱۵ زندان مرکزی ارومیه با اتهامات مربوط به مواد مخدر” توسط هرانا احراز شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “مرتضی ظهرعلی که از ۲۵ روز پیش از بند ۱۵ به سلول‌های انفرادی زندان ارومیه منتقل شده بود در روز شنبه ۱۴ مهرماه توسط مسئولین زندان پس از زدن دست‌بند و پابند مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و دچار شکستگی از ناحیه دست راست شده است. با این حال بدون رسیدگی پزشکی کماکان در سلول انفرادی نگهداری می‌شود”.

از دلایل انتقال این زندانی به سلول انفرادی و ضرب و شتم وی توسط مسئولین زندان اطلاعی در دست نیست.

ضرب و شتم و بدرفتاری مسئولان زندان مرکزی ارومیه مسبوق به سابقه است، در تاریخ ۱ مهرماه سال جاری جواد شیرزاد (آرش) زندانی محبوس در بند جوانان زندان ارومیه در پی ضرب و شتم توسط مدیر داخلی زندان (بایرام‌زاده) دچار آسیب دیدگی جدی از ناحیه سر و آسیب مغزی شده و در بیمارستان خارج از زندان بستری شده بود.

همچنین در مردادماه سال جاری سعید سید عباسی زندانی محبوس در زندان ارومیه به علت تاخیر در رفتن به هواخوری توسط رئیس اندرزگاه ارومیه مورد ضرب و شتم و بدرفتاری قرار گرفته و علیرغم جراحات وارده بدون رسیدگی پزشکی به انفرادی منقل شده بود. در اردیبهشت ماه سال جاری نیز هرانا در گزارشی دیگر از ضرب و شتم یک زندانی به نام سعید نوری فرزند علی اکبر، که پیشتر ستوان سوم سپاه بود، توسط دو تن از ماموران زندان مرکزی ارومیه در دفتر مدیر داخلی زندان خبر داده بود.