بازداشت تعداد دیگری از هواداران جریان موسوم به “یمانی” در قم

طی هفته گذشته حداقل ۵ تن از هواداران یک جریان مذهبی مرتبط با موضوع “مهدویت” در شهر قم در اقدامات جداگانه‌ای توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به اماکن نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوم شهریورماه علی اکبر جوکار، از مرتبطان گروه “یمانی” در شهر قم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد.

درست یک روز پس از این بازداشت نیز، روز سوم شهریورماه دست کم ۴ تن دیگر از هواداران این گروه در همین شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

هویت دو تن از بازداشت شدگان روز سوم شهریورماه “عباس فتحیه” و “صادق دوستکام” توسط هرانا احراز شده است.

یک منبع نزدیک به این گروه به گزارشگر هرانا گفت: “روز شنبه هفته گذشته مورخ سوم شهریورماه عباس فتحیه و صادق دوستکام به همراه یک مرد و یک زن دیگر همراه با ضرب و شتم و بدرفتاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. یک روز قبل از آن ینیز علی اکبر جوکار به همین ترتیب بازداشت شد.”

علیرغم پیگیری های خانواده این افراد کماکان از محل بازداشت آنان تا لحظه تنظیم این گزارش خبری در دست نیست. هر چند گفته میشود حکم بازداشت توسط دادگاه ویژه روحانیت شهر قم صادر شده است.

هرانا پیش تر در گزارشاتی بصورت مفصل به موضوع این گروه دینی مرتبط با اندیشه های “مهدویت” و سابقه برخورد با آنان پرداخته بود.

از جمله برخوردها میتوان به برخورد با هواداران این گروه در مردادماه امسال در تربت حیدریه و بازداشت دیگر مرتبطان آن از جمله محمدجواد چوب‌تراش، محمد حسین بیگدلی، احمدرضا رزقی، مسعود قربانی، احمد کهندل، سید حامد میری اشاره کرد.

هر ساله افرادی در ایران به صرف ادعای ارتباط با امام غایب شیعیان بازداشت می‌شوند. جریان فکری مورد اشاره نیز به رهبری فردی به نام “احمد الحسن یمانی ” با طرح ادعاهایی پیرامون موضوع مهدویت فعالیت دارد.

دستگاه امنیتی حکومت ایران و به طور خاص وزارت اطلاعات دارای بخش‌هایی برای مقابله با ادیان، عرفان‌ها و جمعیت‌های فکری-دینی است که در چارچوب پذیرش فکری ایدئولوژی حکومت ایران نیستند.