سه شهروند اهل حمیدیه صبح امروز بازداشت شدند

سه شهروند اهل شهر حمیدیه صبح امروز توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز پنجشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ سه تن از فعالان عرب اهل حمیدیه در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات بازداشت شدند.

هویت این شهروندان، “علی سیاحی فرزند غانم ، امیر سیاحی فرزند غانم و شهاب سیاحی فرزند جواد” توسط هرانا احراز شده است.

هرانا پیشتر نیز طی گزارشی در اردیبهشت‌ماه ۹۳ از محکومیت علی سیاحی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی شعبه ٣ دادگاه انقلاب اهواز به ۳ سال حبس در زندان کارون خبر داده بود.

این فعال عرب آخرین بار در بهمن ماه ۱۳۹۲ توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد. پس از بازداشت مدت چند هفته را در بازداشتگاه اطلاعات تحت بدرفتاری قرار گرفت، اداره اطلاعات در مدت بازداشت این فعال سیاسی سعی کرد تا با پرونده‌سازی علیه وی احکام سنگینی برای ایشان رقم زند.