احضار مدیر مسئول‌ تابناک‌ کردستان‌ به‌ دادسرا

– فرید کریمی مدیر مسئول سایت تابناک کردستان، با شکایت تازه دانشگاه علوم پزشکی کردستان که در ۱۵ بند تنظیم و به مرجع قضایی ارائه شده، به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تابناک، مفاد شکایت تازه دانشگاه علوم پزشکی کردستان علیه فرید کریمی مدیر مسئول تابناک کردستان در ۱۵ بند تنظیم و به مرجع قضایی ارائه شده است.

در ابلاغیه صادر شده توسط شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب سنندج که روز گذشته ۱۲ تیر ۱۳۹۷، حضوراً به آقای «کریمی» ابلاغ شده، به مدیرمسئول سایت تابناک کردستان برای حضور در دادسرا و ادای توضیح ۵ روز مهلت داده شده است.

آقای کریمی، پیش‌تر نیز در فروردین ماه سال جاری جهت «اخذ آخرین دفاع» در خصوص شکایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه ۹۶ به اتهام «افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» از «فرید کریمی»، مدیرمسئول تابناک کردستان شکایت کرده بود.