برنامه روز يکشنبه 10 ماه ژوئن 2018 برابر با 20 خرداد 1397

گفتگو با جناب سالارعبادی روزنامه نگار وکارشناس ساختمان در ايران + گفتگو باجناب جواد صنم راد کارشناس اقتصادی در مورد دلايل بحران اقتصادی در منظقه و جهان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.