برنامه روز يکشنبه 22 آوريل 2018 برابر با 2 ارديبهشت ماه 1397

گفتگوبا جناب آبتين آيينه در مورد رويداد های روز ايران + گفتگو با جناب رضا دوقی از قربانيان کهريزک در مورد دستگيری سعيد مرتضوی.

برای  دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.