مهدی قمری بازداشت شد / تمدید بازداشت بهنام نورمحمدی

– مهدی قمری بینیسلی از فعالان ترک (آذری) ساکن تهران در رابطه با پرونده “چاپ تقویم ترکی” در هفته اخیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد، از سوی دیگر گزارش می شود قرار بازداشت بهنام نورمحمدی که مورخ ۲۲ اسفند ۹۶ در رابطه با همین موضوع بازداشت شده است توسط دادستانی تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه تمدید شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی قمری بینیسلی از فعالان ترک (آذری) ساکن تهران اوایل هفته جاری توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده است.

نزدیکان آقای قمری از سرنوشت او پس از بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعی ندارند با اینحال بر اساس اظهارات نیروهای امنیتی به نظر می آید بازداشت این شهروند در ارتباط با چاپ تقویم ترکی باشد.

تقویمی که گفته میشود به زبان ترکی بوده و بر روی آن مناسبتهایی از جمله روز زبان مادری و تصویر برخی چهره های سیاسی درج شده است.

همزمان با بازداشت آقای قمری، گزارش شده است قرار بازداشت بهنام نورمحمدی، دیگر فعال ترک (آذری) ساکن تهران که مورخ ۲۳ اسفند ۹۶ بازداشت شده است به حکم دادستانی تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه تمدید شده.

آقای نورمحمدی نیز در رابطه با چاپ تقویم ترکی بازداشت شده است.

بهنام نورمحمدی پیش‌تر در سال ۹۱ نیز بدلیل شرکت در مراسم ختم یکی از فعالان سیاسی سابق شهرستان خوی به همراه ۱۳ تن دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

در زمان بازداشت و بازجویی آقای نورمحمدی مورد توهین قرار گرفت. اتهام وی “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در گروه مخل امنیت کشور” عنوان شد که مدتی بعد وی با تودیع وثیقه از زندان آزاد ش