پیام نوروزی ترامپ: آمریکا در کنار مردم ایران و آرمان هایشان می ایستد

دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در پیامی به مناسبت آغاز سال نوی خورشیدی که روز دوشنبه منتشر شد، «نوروزی زیبا و مبارک» را برای تمامی کسانی که ورود بهار را جشن می گیرند، آرزو کرده است.

رییس جمهوری آمریکا در این پیام تاکید کرده است، ایالات متحده در کنار مردم ایران و آرمان هایشان برای ارتباط با دنیای بزرگتر و داشتن حکومتی مسئول و پاسخگو می ایستد.

دونالد ترامپ در آغاز این پیام گفته است:«تاریخچه نوروز در ایران ریشه دارد، جایی که کشوری پرافتخار برای هزاران سال، با قدرت فرهنگ و استقامت مردمش، از پس چالش هایی بزرگ برآمده است. امروز، مردم ایران با چالشی دیگر روبرو هستند؛ حاکمانی که به جای خدمت به آنها به خود خدمت می کنند.»

رییس جمهوری آمریکا تصریح کرده است: «بیست و پنج قرن پیش، داریوش بزرگ از خداوند خواست که ایران را از سه خطر حفظ کند؛ ارتش های متخاصم، خشکسالی و دروغ. امروز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رژیم ایران نماینده هر سه آنهاست.»

وی در ادامه گفته است: «اول، سپاه پاسداران نه در نام و نه در عملکرد، ایرانی نیست. سپاهی متخاصم است که مردم ایران را سرکوب کرده و از آنها سرقت می کند تا فرای مرزها از تروریسم حمایت کند. سپاه پاسداران از سال ۲۰۱۲ شانزده میلیارد دلار از ثروت ایران را صرف کمک به رژیم اسد و حمایت از تروریست ها در سوریه، عراق و یمن کرده است. درعین حال، متوسط خانواده های ایرانی ۱۵ درصد از ده سال پیش فقیرتر هستند و نزدیک به ۳۰ درصد از جوانان ایرانی بیکارند. ایرانیان معمولی از نظر اقتصادی در فشارند و برگزاری جشن هایی مانند نوروز برای آنها دشوار است.»

دونالد ترامپ افزوده است: «دوم، فساد و سوءمدیریت سپاه پاسداران آثار خشکسالی ادامه دار را تشدید کرده و بحرانی زیست محیطی ایجاد کرده است. احداث بی رویه سدها توسط شرکت هایش، مانند [قرارگاه] خاتم الانبیاء، رودها و دریاچه ها را خشک کرده و کمک کرده است تا طوفان های گرد و غبار بی سابقه، که مشاغل و جان های ایرانیان را تهدید می کند، خلق شوند.»

رییس جمهوری آمریکا اضافه کرده است: «سوم، فریب، سیاست رسمی حکومت شده است. سپاه پاسداران از تبلیغات و سانسور استفاده می کند تا این حقیقت را که رژیم ایران ثروت ایران را غارت کرده و با مردم آن بدرفتاری می کند، مخفی کند. حاکمان ایران برای کتمان حقیقت، حقوق شهروندان خود را در آزادی تجمعات، دسترسی به اطلاعات و فرصت های برابر سرکوب می کنند.»