بازداشت یک شهروند در جالق سراوان

یک شهروند بلوچ اهل جالق از توابع سراوان به نام مصطفی ریگی روز پنجشنبه در مسیر اعزام به خدمت سربازی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، مصطفی ریگی فرزند احمد ۲۰ ساله اهل جالق روز پنجشنبه ۱۹ بهمن توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

نامبرده در مسیر اعزام به “خدمت سربازی” و عازم شهر زاهدان بود.

ماموران امنیتی در پایگاه ایست و بازرسی گدار ناهوک واقع در جاده سراوان-جالق وی را بازداشت کردند.

یک منبع مطلع در اینباره گفت: “وقتی همراه با خانواده اش با ماشین شخصی خودشون می خواستند از جالق به سراوان بروند سر ایست بازرسی ماموران لباس نظامی اول ازشون اسمهاشون را میپرسند بعد میگویند مصطفی ریگی پیاده شو و دستبند میزنند هر چی خانواده اش میگویند چرا در جواب میگویند بعد متوجه میشد بعد با ماشین وزارت اطلاعات میبرنش به سراوان”.

از علت بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.