روزنامه آسیا مجرم شناخته شد

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت که روزنامه آسیا بابت اتهام “نشر مطالب خلاف واقع” مجرم شناخته شد که هیئت منصفه متهمان را مستحق تخفیف دانست.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی اکبر کسائیان دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات اظهار کرد: “وکیل شاکی با حضور در دادگاه از مدیر مسئول خبرگزاری تسنیم و مدیر مسئول سایت صراط نیوز و آقای (ع.غ) بابت افترا و نشر مطالب خلاف واقع اعلام رضایت کرد”.

وی افزود: “سردبیر و نویسنده مقاله روزنامه ورزشی گل به اتهام توهین و نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم شناخته نشدند”.

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: “مدیر مسئول و نویسنده مقالهروزنامه آسیا به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و توهین بود که در مورد توهین با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد اما بابت اتهام نشر مطالب خلاف واقع مجرم شناخته شد، ضمنا هیئت منصفه با اکثریت آرا متهمان را مستحق تخفیف دانست”.

کسائیان گفت: “پرونده های مطبوعاتی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان به ریاست قاضی محمدی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت”.