برنامه روز يکشنبه 28 ژانويه 2018 برابر با 8 بهمن ماه 1396

گفتگو با جناب نادر زندی در مورد شرايط کارگران + گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد  نقض فاحش حقوق بشر در شرايط فعلی و شرايط بازداشت شدگان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد