از سوی دیوان عالی کشور؛ حکم اعدام و شلاق عامل مرگ بنیتا قطعی شد

حکم زندان،شلاق و تبعید متهم ردیف دوم پرونده قتل بینا ۸ماهه در حالی در دیوان عالی کشور تایید نشد و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض فرستاده شد که حکم اعدام، زندان، شلاق و تبعید متهم ردیف اول این پرونده تایید و قطعی شد.

به گزارش خبرزاری هرانا به نقل از برنا مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵، حکم محمد دیروز در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد اما حکم مهدی در دیوان عالی کشور تایید نشد و پرونده برای رسیدگی دوباره این بار به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا بار دیگر به اتهام وی رسیدگی شود.

بیست و نهم تیرماه امسال خبر گم شدن کودک هشت ماه ای به نام بنیتا در فضای مجازی منتشر شد. خبر تکان دهنده بود.خودرو پدر بنیتا وقتی که او خودرو را با درهای باز رها کرده و قصد داشت در پارکینگ خانه را باز کند در حالی دزدیده شد که کودک هشت ماهه روی صندلی عقب خودرو خوابیده بود.تلاش پلیس Police و انتشار اخبار مربوط به ربوده شدن این کودک در فضای مجازی نتوانست کمکی به پلیس کند و شش روز بعد جنازه دختر کوچولو در حالی که از شدت گرما و گرسنگی و تشنگی روی صندلی خودور جان سپرده بود در یکی از خیابان های پاکدشت پیدا شد.

پلیس پس از هشت روز و با تماس یکی از دوستان محمد به نام مسعود با پلیس ،رد مجرم سابقه دار که به تازگی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود را پیدا کرد.

محمد به سرقت خودرو از مشیریه و رها کردن آن و دختر کوچولو در قیامدشت اعتراف کرد.اعترافات تکان دهنده ای که انتشار آن موجب جریحه دار شدن احساسات جامعه شد.به دنبال اعتراف های این متهم سابقه دار دو همدست دیگر وی به نام های مهدی ویک مالخر نیز بازداشت شدند. پلیس همچنین رد یک متهم فراری دیگر در این پرونده به نام احمد را نیز زد و وی را بازداشت کرد.

متهمان در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران و به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی پای میز محاکمه ایستادند.

در جلسه دادگاه پدر و مادر بنیتا برای مهدی و محمد حکم اعدام خواستند.

در پایان جلسات رسیدگی بر روی این پرونده حکم اعدام برای متهم ردیف اول و حکم تبعیید برای متهم ردیف دوم صادر شد.

برپایه این خبر؛ حکم زندان، شلاق و تبعید متهم ردیف دوم پرونده قتل بینا ۸ماهه دیروز در حالی در دیوان عالی کشور تایید نشد و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه همعرض فرستاده شد که حکم اعدام، زندان،شلاق و تبعید متهم ردیف اول این پرونده تایید و قطعی شد.