برنامه روز يکشنبه 14 ژانويه 2018 برابر با 24 دی ماه 1396

گفتگو با جناب محمد نجفی وکيل پايه يک دادگستری در مورد کشته شدن جوان بازداشت شده در زير شکنجه در اوين.+ گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد وقايع اخیر در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.