انتقال سه زندانی سراوانی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان

سه زندانی متهم به “اقدام علیه امنیت ملی” روز ۲۰ دیماه، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان مرکزی زاهدان منتقل و هویت آنها مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ سه زندانی سیاسی به نامهای “نعمت الله نصرت زهی” ۲۴ ساله، “عمران دهواری” ۲۳ ساله، و “عبدالرضا امراء” روز چهارشنبه ۲۰ دی ۹۶، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.

این سه نفر سه ماه قبل در سراوان توسط ماموران سپاه بازداشت شدند.

هم اکنون” نعمت الله نصرت زهی” و “عمران دهواری” در بند ۶ و “عبدالرضا امراء” در بند ۳ این زندان نگهداری می شوند.

اتهام این افراد “اقدام علیه امنیت ملی کشور” عنوان شده است.

نامبرده ها در بازداشتگاه اطلاعات سپاه مورد آزار و اذیت روحی و جسمی قرار گرفتند.

گفته میشود “عبدالرضا امراء” طلبه اهلسنت حوزه علمیه اشاعت التوحید و موذن مسجد بوده است.

تاکنون از جزئیات پرونده این بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.

سراوان شهری در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان است.
Facebook
Twitter
Google+