بازداشت و بازجویی از ۴ تن در سلماس، جوانرود و نوسود

دو تن در سلماس از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. دو شهروند دیگر نیز در جوانرود و نوسود بازداشت شدند. همزمان چندین بازداشت شده دیگر بخصوص در مریوان به صورت موقت آزاد شدند. همگی این افراد با اتهاماتی مانند همکاری با گروههای مخالف نظام روبرو هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دو نفر از اهالى روستاى “دریک” از توابع سلماس به نام‌هاى «محکوم اسماعیل‌شیدان» و «فریدون عبدى» توسط اطلاعات سپاه سلماس بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.

یک منبع مطلع در این رابطه گفت: «اتهام این افراد در ررابطه با همکاری با احزاب کرد مخالف نظام بوده. آنها جهت اخذ اعتراف از سوی این ارگان امنیتی تحت فشار قرار دارند.»

بنا بر گزارشی دیگر از این نهاد مدافع حقوق بشر، روز ۱۴ دی، «ماکوان حسنی» از اهالی نوسود در محل کارش در نوسود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.

همچنین روز ۱۳ دی، «آکو یاری» توسط نیروهای امنیتی در جوانرود بازداشت و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات کرمانشاه منتقل شد.

از شهر مریوان گزارش می رسد یک تن دیگر به نام‌ «تحسین دادرس» از اهالی روستای سردوش اطلاع دقیقی کسب نشده است که در روز نهم آذر توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات بدون اخطار قبلی مورد شلیک مستقیم قرار گرفته و پس از زخمی‌شدن بازداشت شده است.

همزمان «امیر واحدی» و «عبدالرزاق محمودی» با تودیع وثیقه‌های یکصد و بیست میلیون تومانی آزاد شدند. آنها روز شنبه ۱۱ آذر از سوی نیروهای اداره‌ی اطلاعات این شهر بدون ارائه‌ی برگه‌ی قضایی بازداشت شده بودند.

این افراد مشخصا متهم هستند که «از طریق برقراری ارتباط با اعضای احزاب کُرد مخالف نظام با این گروهها همکاری داشته‌اند.»

در گزارشی دیگر «آرام نیک‌پی» از اهالی روستای «نی» مریوان که شامگاه پنجشنبه ۹ آذر بازداشت شده بود، با تودیع وثیقه آزاد شده است.

در نهایت نیز «ادریس شریفی» از اهالی شهرستان مریوان که پیش تر توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده بود با تودیع وثیقه آزاد شد. بازداشت او بدون ارائه‌ی مجوز قانونی در محل کارش صورت گرفته بود.

همگی این افراد با اتهاماتی مانند همکاری با گروههای مخالف نظام روبرو هستند اما از جزئیات پرونده‌هایشان و مصادیق اتهامی مطروحه اطلاع دقیقی در دست نیست.

از راست «ادریس شریفی» و «آکو یاری»