برنامه روز يکشنبه 24 ماه دسامبر 2017 برابر با 3 دی ماه 1396

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب در مورد اثرات زلزله در تهران و شرايط زندانيان سياسی+ گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد نگاه اسلام به دولت.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.