جواد لاريجاني: فتنه 88 یک کودتای تمام عیار بود علیه دموکراسی و باید برای همیشه ریشه کن شود

جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در مصاحبه ای با خبرگزاری میزان درباره حصر مدعی شد:

?بحث اصلی در رابطه با محصورین بحث فتنه 88 است. این ها کسانی بودند که در فتنه 88 نقش کلیدی را داشتند. شورش کردند و همه اجانب و دشمنان ما خوشحال شدند، از نخست وزیر رژیم صهیونیستی تا منافقین دستبند سبز به دست بستند.

?این حرکت قبل از هدف قرار دادن اسلامیت نظام یک کودتای تمام عیار علیه دموكراسي بود.این مساله در هر جای دنیا اتفاق می افتاد عواقب تندی داشت.

?چیزی که امروز در قالب بزرگ کردن حصر مطرح میشود این است که بحث فتنه بلا اشکال است. من میگویم جریان فتنه یک خیانت بزرگ به مردم و کشور بود و نه تنها نباید فراموش شود بلکه باید برای همیشه ریشه کن شود و دیگر در کشور ما هیچ عنصر سیاسی جرات نکند برای رسیدن به مقاصدش به فتنه روی آورد.