بازداشت فعالان سنی مذهب در استان گلستان

طی دو ماه گذشته دست کم دو تن از فعالان اهل سنت از سوی اداره اطلاعات استان گلستان بازداشت شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات حاج محمد رحیمی و سعید محمدی، دو تن از شهروندان اهل سنت ترکمن را دستگیر کرده اند.
حاج محمد رحیمی فرزند مولام ساکن کلاله بیش از ۵۵ روز است که در بازداشت اداره اطلاعات استان گلستان به سر می برد.
یک منبع مطلع به فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا گفت: «محمد رحیمی فرد آرامی است و در یک رنگ فروشی در کلاله شاگردی میکرد ۵۵ روز قبل توسط اداره اطلاعات استان گلستان بازداشت و به اطلاعات گرگان منتقل شد.»
این منبع مطلع در ادامه گفت: «این طلبه ترکمن در هنگام بازجویی تحت شکنجه روحی و فیزیکی قرار گرفته و طی ۱۵ روز گذشته ابتدا به دادگستری گنبد سپس به زندان گنبد منتقل شده است.»
علی در ادامه سخنان خود افزود: «معاون دادستان گنبد با نام محمد تاجیک بازپرس پرونده اش است و برای این طلبه ترکمن وثیقه ی ۵۰ میلیون تومانی صادر کرده ولی همچنان با وجود تامین وثیقه توسط خانواده اش معاون دادستان هنوز برای آزادی اش اقدامی اش نکرده و بازپرس وثیقه را قبول نمیکند.»
منبع نزدیک به خانواده رحیمی اضافه کرد: «این طلبه ترکمن در بدو ورود به زندان توسط مسئولین زندان مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفته است.»
به گفته این منبع مطلع «وی در اتاق ۳ قرنطینه زندان گنبد در کنار قاچاقچیان و متهمان به درگیری در فضایی بسیار آلوده نگهداری میشود.»
همچنین گزارش شده پس از دستگیری محمد رحیمی یک فعال مذهبی دیگر با نام سعید محمدی حدود یک ماه قبل توسط ماموران اطلاعات استان گلستان دستگیر شده است.
یک منبع مطلع در این خصوص به توهرا گفت: «سعید طلبه حوزه علمیه و یک فعال مذهبی اهل سنت است یکماه است توسط اطلاعات دستگیر و به اطلاعات گرگان برده شد.»
این منبع مطلع در ادامه افزود: «سعید محمدی تاکنون هیچگونه موارد افراط گری دینی و یا سابقه کیفری نداشته است.»
گفتنی است تا هنگام تهیه این گزارش از وضعیت سعید محمدی اطلاعی در دست نیست.