مصاحبه روز يکشنبه 19نومبر 2017 با جناب دکتر محمود اميری مقدم

گفتگو با جناب دکتر محمود اميری مقدم درمورد قطعنامه صادر شده از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل درمورد شرايط ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.