برنامه روز يکشنبه 12ماه نوامبر 2017 برابر با 21 آبانماه 1396

گفتگو با جناب نوري زاد  در مورد شرايط اسفناک رژيم و نقش سپاه پاسداران  + گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در رابطه با موقعيت فعلی و بروز جنگ در منطقه و موقعيت سپاه و حزب الله.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.