بحران شپش در مدارس غرب تهران

 

 

?مدارس دولتی غرب تهران در حالی دانش آموزان خود را برای تست شپش به درمانگاه های مربوطه معرفی می کنند که هشدارهای لازم در سال های قبل داده شده بود.

?مدیر یک مرکز بهداشتی که نخواسته نامش فاش شود به یکی از والدین مراجعه کننده گفته: شپش در مدارس متطقه ۵ و به خصوص مدارس دخترانه بیداد می کند و این در حالیست که از سال های قبل، هشدارهای لازم داده شده بود.

?گسترش شپش در مدارس علاوه بر مشکلات بهداشتی باعث بروز مشکلات روحی برای دانش آموزان شده است.

?این درحالیست که مدارس دولتی در ابتدای سال تحصیلی و هنگام نام نویسی مبالغ نسبتا زیادی را از اولیا دانش آموزان تحت عنوان “همیاری” دریافت می کنند.

?بحران گسترش شپش در مدارس تهران نکته جدیدی نیست اما تا به حال از خبری شدن آن جلوگیری شده است.

?وخامت اوضاع تا آنجاست که مدیران مراکز بهداشتی دستورالعمل های بسیار جدی اعم از سمپاشی و شست و شو را به والدین دانش آموزان ارائه داده اند.

?به گفته یک کارشناس این حوزه در تهران، یکی از دلایل شیوع شپش در مدارس عدم معاینات فنی و علمی و رعایت نکردن اصول بهداشتی در مدارس است