آیا آمریکا به به‌سوی جنگ واقعی با سپاه پاسداران ایران گام برمی دارد ؟

نشریه “فارین پالیسی” با اشاره به اقدامات دولت واشینگتن علیه حکومت تهران، معتقد است ، کاخ سفید و دولت ترامپ رفته‌رفته به‌سوی جنگ واقعی با سپاه پاسداران ایران گام برمی‌دارند. یاد داشت مذکور می نویسد، ترامپ در نظر دارد سپاه پاسداران ایران را به‌عنوان یک سازمان تروریستی در جهان معرفی کند.
این نشریه در شماره روز پنجشنبه ۲۰ مهرماه خود با بیان اینکه ترامپ قصد دارد سپاه پاسداران را هم‌سطح القاعده و داعش معرفی نماید، می نویسد ، چنین تصمیمی رابطه شکننده آمریکا با ایران را از حالت کنونی آن پیچیده‌تر هم خواهد کرد.»
نشریه “فارین پالیسی” در بخشی دیگر از یادداشتش با اشاره به این رویداد می نویسد ، ترامپ اکنون به‌سوی خطرناکترین تصمیم‌گیری در سیاست خارجی آمریکا از زمان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ حرکت می‌کند .http://kalemeh.tv/?q=fa/news/1396/07/12985