جان بولتون‌: حکومت ایران در زمینه موشکهای بالستیک با کره شمالی همکاری می‌کند

❇️به گزارش شبتاب نیوز جان بولتون در مصاحبه با فاکس‌ نیوز درباره این ادعا که جمهوری اسلامی ایران به‌طور تکنیکی از متن برجام تبعیت می‌کند، تأکید کرد: «آیا فکر می‌کنید حکومت ایران توافق را در یک تأسیسات شناخته‌ شده اتمی که توسط آژانس بازرسی می‌شود، نقض خواهد کرد؟. آنها با کره شمالی در زمینه موشکهای بالستیک و اتمی… همکاری می‌کنند… به‌نظرم آنها (از توافق) تبعیت نمی‌کنند و هرگز هم‌چنین قصدی نداشته‌اند. اما حتی اگر (حکومت ایران) به‌طور تکنیکی تبعیت کند، هرگز تمایل به دستیابی به سلاح اتمی را کنار نگذاشته است و این توافق برایشان یک پوشش ایجاد می‌کند».

❇️وی بار دیگر خواهان لغو برجام شد، و افزود: «این یک توافق خوب نیست و ما باید از آن خارج بشویم. (ترامپ در کارزار انتخاباتی) همین را گفت و باید همین کار را انجام بدهد».