برنامه روز يکشنبه8 ماه اکتبر 2017 برابر با 16 مهر ماه 1396

گفتگو با جناب جواد صنم راد  در مورد شکست رژيم اسلامی+  گفتگو با جناب هاشم خواستار نماينده کانون صنفی معلمان دراستان خراسان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.