برنامه روز يکشنبه 1 ماه اکتبر 2017 برابر با 9 مهرماه 1396

گفتگو با جناب مسعود مويدی درمورد شرايط دکتر مهدی خزعلی و رای گيری برای جدايی اقليم کردستان عراق +گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد انتخابات اقليم کردستان عراق و پيامد های آن.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.