برنامه روز يکشنبه 3 ماه سپتامبر 2017 برابر با 12 شهريور ماه 1396

گفتگو با جناب مسعود مويدی سخنگوی کمپين اعتصاب غذای  دکتر مهدی خزعلی + گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق بشر در مورد اعتصاب غذای زندانيان سياسی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.