برنامه روز يکشنبه 27 ماه اوت 2017 برابر با 5 شهريور ماه 1396

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق بشر کارگری در اعتصاب غذا ی همبستگی با اعتصابيون غذا در زندانها.+ گفتگو باجناب مسعود مؤيدی سخنگوی کمپين اعتصاب غذای دکتر مهدی خزغلی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.