صدور حکم ۱۲ سال حبس برای محمود معصومی ، فعال مدنی

محمود معصومی، فعال مدنی، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۱۲ حبس محکوم شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای محمود معصومی به اتهامات « توهین به مقدسات » « اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و « توهین بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبری » حکم ۱۲ سال حبس تعزیری صادر کرده است.
دادگاه این فعال مدنی در دهم تیرماه ۹۶ در شعبه مذکور به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده بود.
محمود معصومی پیش‌تر در ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ در تجمع هواداران محمدعلی طاهری بازداشت شد و پس از یک ماه بازداشت با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان فشافویه آزاد گردید.
این فعال مدنی تمام مدت بازداشت خود را در انفرادی و زیر بازجویی گذراند و پس از آزادی نیز چندین بار از سوی دفتر پیگیری سپاه احضار گردید.