پرونده سازی جدید و برگزاری دادگاه برای یوسف عمادی

روز گذشته، یوسف عمادی بابت پرونده جدید که از سوی ضابطین سپاه و در دوران حبس برای این هنرمند زندانی مفتوح گردیده است، در دادگاه انقلاب محاکمه شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته ۲۹ مرداد ماه ، یوسف عمادی ، هنرمند محبوس در بند هفت زندان اوین ، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی مقیسه ، به اتهام « تبلیغ علیه نظام » مورد محاکمه قرار گرفت.
مصداق این اتهام برای یوسف عمادی « ارتباط و گفتگو با رسانه‌ها از داخل زندان در خصوص تهیه یک گزارش کوتاه مستند» عنوان شده است.
امیر رئیسیان و حسین تاج طی این دادگاه به دفاع از موکل خود و ارائه لایحه دفاعیه پرداختند.
گفتنی است؛ یوسف عمادی در ۳۱ تیرماه از بند هشت زندان اوین خارج و به مدت سه هفته در بندهای دو-الف زندان اوین و قرنطینه بند چهار نگهداری شد؛ وی در تاریخ ۲۱ مردادماه به سالن پنج بند هفت این زندان منتقل گشت.
شایان ذکر است؛ این هنرمند در بند، طی این سه هفته از حق تماس و ملاقات محروم شده بود.
یوسف عمادی در مهرماه سال ۱۳۹۲ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بند دو-الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از دوران بازجویی با قید وثیقه دویست میلیون تومانی از زندان آزاد گشت.
این هنرمند در دادگاه به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «توهین به مقدسات» به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم گشته و از دی‌ماه سال جاری در زندان اوین تحمل حبس می‌کند.