برنامه روز يکشنبه 20 اوت 2017 برابر با 29 مرداد ماه 1396

گفتگو با جناب مسعود موئيدی مسئول کمپين ” جای صدا زندان نيست ” برای آزادی دکتر مهدی خزعلی + گفتگو با جناب غلام عسگری فعال سياسی حقوق بشر در مورد شرايط روز و  دو فاجعه آتش سوزی سينما رکس آبادان و کودتای 28 مرداد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.