اعدام سه زندانی در زندان‌های زاهدان و ایرانشهر

سحرگاه روز جاری، سه زندانی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و «قتل» در زندان‌های زاهدان و ایرانشهر اعدام شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بامداد امروز یکشنبه ۲۵ تیرماه، دو زندانی با اتهام قتل در زندان مرکزی زاهدان و یک زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی ایرانشهر، به دار آویخته شدند.
کمپین فعالین بلوچ در این خصوص گزارش کرد؛ هویت اعدام‌شدگان در زندان مرکزی زاهدان، «یوسف بزرگ‌زاده» و «ابراهیم دامنی» احراز شده است این دو زندانی با اتهام «قتل عمد» به اعدام محکوم شده بودند.
یوسف بزرگ‌زاده، ۴۶ سال سن داشته و از یازده سال پیش، و ابراهیم دامنی از شش سال پیش، به اتهام قتل در زندان مرکزی زاهدان محبوس بودند.
هویت زندانی اعدام شده در زندان مرکزی زاهدان، «عبدالجلیل شهلی» احراز شده که از ۷ سال پیش با اتهامات مربوط به مواد مخدر در این زندان به سر می‌برد.