تجمع ۳۰۰ نفری کارگران شاغل نیشکر هفت تپه

صبح امروز شنبه، ۲۴ تیر ماه، بیش از ۳۰۰ نفر از کارگران شاغل نیشکر هفت تپه، با برگزاری تجمع اعتراضی، در مقابل دفتر کارفرما خواستار پیگیری مطالبات معوقه خود شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایرانب نقل از ایلنا، صبح امروز شنبه ۲۴ تیر ماه، ۳۰۰ نفر از کارگران شاغل در مجتمع نیشکر هفت تپه، با برپایی یک اجتماع صنفی در مقابل دفتر کارفرما خواستار پیگیری مطالبات معوقه خود شدند.
این درحالی است که از حدود دو ماه قبل تا هفته گذشته گروهی از کارگران بازنشسته این واحد صنعتی برای پیگیری مطالبات خود مدام در حال برپایی اعتراض صنفی بودند.
خواسته اصلی کارگران بازنشسته معترض که تعداد آنها ۳۴۱ نفر بود به پرداخت هزینه‌های مربوط به بازنشستگی پیش از موعد آنها و صدور احکام بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی مربوط می‌شد اما در مورد کارگران شاغلی که از صبح امروز اجتماع صنفی خود را برپا کرده‌اند، گفته می‌شود که معوقات مزدی و بیمه‌ای دلیل اصلی اعتراض بوده است.
طبق اظهارات یکی از کارگران این مجتمع، پرداخت مطالبات مزدی کارگران رسمی وقرار دادی هفت‌تپه از اردیبهشت ماه سال جاری به تاخیر افتاده همچنین پاداش و بهربرداری سال‌های ۹۴ و ۹۵ آنها هنوز پرداخت نشده است.
در عین حال کارگران روزمزدی حاضر در تجمع امروز نیز مدعی‌اند جدا از مطالبات معوقه سال جاری در دوماههٔ اردیبهشت وخرداد، دستمزد بهمن واسفند ماه سال گذشته (۹۵) ر از کازفرما وصول نکرده‌اند.
به گفته این کارگر ،مشخص شدن وضعیت بیمه تکمیلی یکی دیگر از خواسته‌های معترضان است چراکه هزینه‌های آن از پاییز سال ۹۵ تاکنون به صورت ماهانه از دستمزد آنها کسر می‌شود اما ظاهرا شرایط ارائه خدمات به آنها نامعلوم است.