بازداشت یک فعال مذهبی در شهرستان سرباز  

روز شنبه ۱۷ تیر ماه، یک فعال مذهبی بنام حافظ محمد صالح شهدادزهی، اهل منطقه «کوه ون» شهرستان سرباز، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، حافظ محمد صالح شهدادزهی، فعال مذهبی، ۱۷ تیر ماه، بعد از نماز ظهر دم درب مسجد نور ایرانشهر، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
از دلیل بازداشت این شهروند هیچ اطلاعاتی در دست نیست.
لازم به ذکر است؛ پدر محمد صالح، ملا احمد شهداد زهی، نیز سال ۸۸ توسط ماموران امنیتی در ایرانشهر بازداشت شده بود و پس از سه هفته بازجویی و شکنجه بدون تفهیم اتهام آزاد شد.