برنامه روز دوشنبه 26 ماه ژوئن 2017 برابربا 5 تيرماه 1396

پخش سخنان آذر ماجدی در مورد تروريسم اسلامی و تروريسم دولتی به زبان انگليسی + پخش برنامه راديوئی گوگوش در خرد سالی به مناسبت عيد فطر.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.