جمع آوری امضا در نماز جمعه برای جلوگیری از ورود بانوان به ورزشگاه


امروز جمع‌آوری امضاء در نماز جمعه برای جلوگیری از ورود بانوان به ورزشگاه و شکایت از وزارت ورزش در رابطه با حضور برخی از بانوان در مسابقات والیبال در شبکه‌های اجتماعی خبر ساز شده و مورد انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص بانوان قرار گرفته است.
یکی از کاربران طرفدار حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران، طومار نوشته است، طومار ما ۲۳ میلیون رای‌مان بود .
کاربر دیگری نوشته است، اولین مورد آتش به اختیار . و در پاسخ کاربر سومی گفته است: تحت‌تاثیر نباش دوست من این آغاز یک مسیر طولانیه. هیچ جای دنیا با یک انتخابات اوضاع گل و بلبل نشده.
و کاربر بعدی اشاره کرده است که بحث انتخابات نیست، چرا ما ملت نرفتیم تو نماز جمعه خواستار ورود بانوان به ورزشگاه بشیم؟

چرا از این تریبون‌ها استفاده نمی‌کنیم، همش دست اوناست!!
و کاربری در پاسخ به روزنامه شهروند که این خبر را توییت کرده است نوشته:« آتش به اختیار هستند اونجا همه، می‌ریزنن سرت تا می‌خوری می‌زنند.»